Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

LỮ THỊ HẬN-

Tên đầy đủ
LỮ THỊ HẬN
Tên lót
THỊ
Tên chính
HẬN
Họ chính
LỮ