Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN CHẲN (Sáu)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN CHẲN (Sáu)
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHẲN
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN QUY (Năm)
16 tháng 03 1921 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Hai năm Tân Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 274 ngày ứng với ngày 29 tháng 02 năm 2020)
Cha qua đờiNGUYỄN VĂN TỬNG (Tám)
16 tháng 01 1945 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 47 ngày ứng với ngày 15 tháng 01 năm 2021)

Mẹ qua đờiLÂM THỊ LƯỢM
5 tháng 01 1970 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Mười Một năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 42 ngày ứng với ngày 10 tháng 01 năm 2021)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái