Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM NGỌC THÚY (Năm)-

Tên đầy đủ
PHẠM NGỌC THÚY (Năm)
Tên lót
NGỌC
Tên chính
THÚY
Họ chính
PHẠM
Kết hôn? VĂN CẢNHXem gia đình này

Anh em sinh raPHẠM VĂN THÙY (Sáu)
khoảng 1985 (Ất Sửu)

Ông nội qua đờiPHẠM VĂN CA
7 tháng 06 1987 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Năm năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 151 ngày ứng với ngày 02 tháng 07 năm 2020)

Bà nội qua đờiCAM THỊ DẶM (Ba)
25 tháng 05 2002 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Tư năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 208 ngày ứng với ngày 06 tháng 05 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
2 niên
Anh em
Chị em
Bản thân
Anh em
Gia đình với ? VĂN CẢNH - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: