Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM THU THỦY (Tư)-

Tên đầy đủ
PHẠM THU THỦY (Tư)
Tên lót
THU
Tên chính
THỦY
Họ chính
PHẠM
Kết hôn? ? QUANGXem gia đình này

Anh em sinh raPHẠM VĂN THÙY (Sáu)
khoảng 1985 (Ất Sửu)

Ông nội qua đờiPHẠM VĂN CA
7 tháng 06 1987 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Năm năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 23 ngày ứng với ngày 17 tháng 06 năm 2024)

Bà nội qua đờiCAM THỊ DẶM (Ba)
25 tháng 05 2002 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Tư năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 4 ngày ứng với ngày 21 tháng 05 năm 2024)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
2 niên
Anh em
Bản thân
Chị em
Anh em
Gia đình với ? ? QUANG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: