Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ LOAN (Hai)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ LOAN (Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
LOAN
Họ chính
NGUYỄN
Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN ỚT (Bảy)
21 tháng 10 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chín năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 39 ngày ứng với ngày 27 tháng 10 năm 2020)

Ghi chú: (Ngày Mậu Tý, tháng Canh Tuất, năm Đinh Hợi)
Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ HAI
1 tháng 03 2010 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 300 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020)

Cha qua đờiNGUYỄN ĐẠI HỘI (Sáu)
18 tháng 12 2010 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Mười Một năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 21 ngày ứng với ngày 26 tháng 12 năm 2020)