Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRÀ THỊ LÈO (Ba)-

Tên đầy đủ
TRÀ THỊ LÈO (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
LÈO
Họ chính
TRÀ
Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Anh em
Chị em
Anh em