Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN HIẾU-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN HIẾU
Tên lót
VĂN
Tên chính
HIẾU
Họ chính
NGUYỄN
Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN HIỂM (Tám)
18 tháng 02 2006 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Giêng năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 291 ngày ứng với ngày 14 tháng 02 năm 2020)