Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? ? ?-

Tên đầy đủ
? ? ?
Tên lót
?
Tên chính
?
Họ chính
?
Kết hônTRẦN ĐOAN TRANG (Hai)Xem gia đình này

Chồng qua đờiTRẦN ĐOAN TRANG (Hai)
1946 (Bính Tuất)

Qua đời