Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ CHO (Hai)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ CHO (Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
CHO
Họ chính
NGUYỄN
Bà nội qua đời THỊ QUÂN
22 tháng 08 1923 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 98 ngày ứng với ngày 29 tháng 08 năm 2020)

Qua đời