Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH VĂN MÃO (Sáu)-

Tên đầy đủ
HUỲNH VĂN MÃO (Sáu)
Tên lót
VĂN
Tên chính
MÃO
Họ chính
HUỲNH
Kết hôn THỊ ÚTXem gia đình này

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Chị em
Bản thân
Gia đình của cha với TRẦN THỊ SÀNG (Vợ chánh) - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Anh em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Gia đình với THỊ ÚT - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: