Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? ? ?-

Tên đầy đủ
? ? ?
Tên lót
?
Tên chính
?
Họ chính
?
Kết hônPHẠM VĂN GIANG (Hai)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
PHẠM THỊ ÁNH HỒNG (Hai)
1965 (Ất Tỵ)

Chồng qua đờiPHẠM VĂN GIANG (Hai)
2 tháng 06 1969 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 209 ngày ứng với ngày 10 tháng 05 năm 2020)

Gia đình với PHẠM VĂN GIANG (Hai) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
PHẠM VĂN GIANG (Hai) + THỊ VÂN - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con gái của chồng