Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HỒ VŨ TÂY (Ba)Tuổi đời: 32 niên1988-

Tên đầy đủ
HỒ VŨ TÂY (Ba)
Tên lót
Tên chính
TÂY
Họ chính
HỒ
Sinh nhật khoảng 1988 (Mậu Thìn) 32 29

Kết hônNGUYỄN NHƯ ýXem gia đình này

Anh em sinh raHỒ VŨ TÂY
khoảng 1988 (Mậu Thìn)

Ông ngoại qua đờiHUỲNH VĂN NÚI (Hai)
28 tháng 03 1988 (Nhầm ngày Mười Một tháng Hai năm Mậu Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 272 ngày ứng với ngày 04 tháng 03 năm 2020)

Bà ngoại qua đờiTRẦN THỊ HƯƠNG
29 tháng 10 2010 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Chín năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 24 ngày ứng với ngày 07 tháng 11 năm 2020) (lúc 22 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
5 niên
Bản thân
Gia đình của cha với một cá nhân không rõ - Xem gia đình này
Cha
Chị em khác mẹ
5 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với NGUYỄN NHƯ ý - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
HỒ VŨ TÂY + NGUYỄN NHƯ ý - Xem gia đình này
Anh em khác mẹ
Vợ