Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN DUY TÀI (Ba)Tuổi đời: 21 niên1999-

Tên đầy đủ
NGUYỄN DUY TÀI (Ba)
Tên lót
DUY
Tên chính
TÀI
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1999 (Kỷ Mão) 29 31

Ông ngoại qua đời HỮU HƯỚT
27 tháng 05 2008 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 199 ngày ứng với ngày 15 tháng 05 năm 2020) (lúc 9 tuổi)

Bà ngoại qua đờiTRẦN THỊ NÕN (Tám)
23 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 295 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020) (lúc 17 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Gia đình của mẹ với ĐỖ VĂN THÔNG - Xem gia đình này
Cha dượng
Mẹ
Kết hôn:
Anh em khác cha