Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THỊ VÂN-

Tên đầy đủ
THỊ VÂN
Tên lót
THỊ
Tên chính
VÂN
Họ chính
Kết hônPHẠM VĂN GIANG (Hai)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
PHẠM THỊ KIM HƯƠNG (Ba)
1969 (Kỷ Dậu)

Chồng qua đờiPHẠM VĂN GIANG (Hai)
2 tháng 06 1969 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 207 ngày ứng với ngày 10 tháng 05 năm 2020)

Gia đình với PHẠM VĂN GIANG (Hai) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
PHẠM VĂN GIANG (Hai) + ? ? ? - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con gái của chồng