Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHAN VĂN DITuổi đời: 80 niên1919-1999

Tên đầy đủ
PHAN VĂN DI
Tên lót
VĂN
Tên chính
DI
Họ chính
PHAN
Sinh nhật 1919 (Kỷ Mùi)

Kết hônTRẦN THỊ PHO (Hai)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
PHAN NGỌC ANH (Hai)
1948 (Mậu Tý) (lúc 29 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
PHAN VĂN SÁNG (Ba)
1949 (Kỷ Sửu) (lúc 30 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
PHAN VĂN SỬ (Tư)
1951 (Tân Mão) (lúc 32 tuổi)

Con trai sinh ra
#4
PHAN VĂN KHÔI (Năm)
1956 (Bính Thân) (lúc 37 tuổi)

Con gái sinh ra
#5
PHAN THU HÀ (Sáu)
1959 (Kỷ Hợi) (lúc 40 tuổi)

Con trai sinh ra
#6
PHAN VĂN NGUYÊN (Bảy)
1962 (Nhâm Dần) (lúc 43 tuổi)

Con gái sinh ra
#7
PHAN NGỌC TUYẾT (Tám)
1964 (Giáp Thìn) (lúc 45 tuổi)

Qua đời 18 tháng 12 1999 (Nhầm ngày Mười Một tháng Mười Một năm Kỷ Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 24 ngày ứng với ngày 24 tháng 12 năm 2020) (lúc 80 tuổi)

Gia đình với TRẦN THỊ PHO (Hai) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
2 niên
Con trai
3 niên
Con trai
6 niên
Con trai
4 niên
Con gái
4 niên
Con trai
3 niên
Con gái