Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN KHÁNH NGỌC (Hai)Tuổi đời: 14 niên2006-

Tên đầy đủ
NGUYỄN KHÁNH NGỌC (Hai)
Tên lót
KHÁNH
Tên chính
NGỌC
Họ chính
NGUYỄN