Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN ? ?-

Tên đầy đủ
NGUYỄN ? ?
Tên lót
?
Tên chính
?
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn THỊ BỬUXem gia đình này

Qua đời

Gia đình với THỊ BỬU - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
HUỲNH VĂN NHO (Hai) + THỊ BỬU - Xem gia đình này
Chồng của Vợ
Vợ
Con gái của vợ
Con gái của vợ
Con trai của vợ
Con gái của vợ
Con trai của vợ
Con trai của vợ