Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN QUỐC KHỞI (Tư)Tuổi đời: 25 niên1995-

Tên đầy đủ
TRẦN QUỐC KHỞI (Tư)
Tên lót
QUỐC
Tên chính
KHỞI
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 1995 (Ất Hợi) 35 29

Ông ngoại qua đờiTRẦN THANH LIÊM (Bảy)
11 tháng 09 2012 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Bảy năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 77 ngày ứng với ngày 13 tháng 09 năm 2020) (lúc 17 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N9.351114 Kinh độ (Lon): E105.122046