Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGÔ TRÀ TRÚC (Hai)-

Tên đầy đủ
NGÔ TRÀ TRÚC (Hai)
Tên lót
TRÀ
Tên chính
TRÚC
Họ chính
NGÔ
Kết hônNGUYỄN THỊ THUYỀNXem gia đình này

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN MANG (Hai)
21 tháng 05 1994 (Nhầm ngày Mười Một tháng Tư năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 212 ngày ứng với ngày 03 tháng 05 năm 2020)

Bà ngoại qua đờiMAI THỊ BẢY
8 tháng 02 2001 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 296 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ NẾT (Bảy)
5 tháng 01 2015 (Nhầm ngày Rằm tháng Mười Một năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 27 ngày ứng với ngày 28 tháng 12 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Gia đình với NGUYỄN THỊ THUYỀN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: