Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH VĂN ĐƯỢC-

Tên đầy đủ
HUỲNH VĂN ĐƯỢC
Tên lót
VĂN
Tên chính
ĐƯỢC
Họ chính
HUỲNH