Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN THỊ THỪA-

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ THỪA
Tên lót
THỊ
Tên chính
THỪA
Họ chính
TRẦN