Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN BẢO TRANG Hai)Tuổi đời: 28 niên1992-

Tên đầy đủ
NGUYỄN BẢO TRANG Hai)
Tên lót
BẢO
Tên chính
TRANG
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1992 (Nhâm Thân) 25 25

Anh em sinh raNGUYỄN NGỌC HIỂN (Ba)
1994 (Giáp Tuất) (lúc 2 tuổi)

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN HIỂM (Tám)
18 tháng 02 2006 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Giêng năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 293 ngày ứng với ngày 14 tháng 02 năm 2020) (lúc 14 tuổi)