Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THỊ LÀNH-

Tên đầy đủ
THỊ LÀNH
Tên lót
THỊ
Tên chính
LÀNH
Họ chính
Kết hônHUỲNH VĂN HOÀI (Năm)Xem gia đình này

Qua đời

Gia đình với HUỲNH VĂN HOÀI (Năm) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con gái
HUỲNH VĂN HOÀI (Năm) + NGUYỄN THỊ DANH - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con trai của chồng
Con gái của chồng