Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRÀ VĂN TÀI (Tư)-

Tên đầy đủ
TRÀ VĂN TÀI (Tư)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TÀI
Họ chính
TRÀ
Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Bản thân
Chị em
Anh em