Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN QUANG-

Tên đầy đủ
VĂN QUANG
Tên lót
VĂN
Tên chính
QUANG
Họ chính
Kết hônHUỲNH THỊ TƯƠNG (Sáu)Xem gia đình này

Gia đình với HUỲNH THỊ TƯƠNG (Sáu) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái