Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM THỊ TUYẾT MINH (Tư)Tuổi đời: 51 niên1969-

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ TUYẾT MINH (Tư)
Tên lót
THỊ TUYẾT
Tên chính
MINH
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật 1969 (Kỷ Dậu) 27 23

Kết hônTRẦN VĂN TÂMXem gia đình này

Anh em sinh raPHẠM PHÚ QUỐC (Năm)
1971 (Tân Hợi) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh raPHẠM PHÚ CƯỜNG (Sáu)
1972 (Nhâm Tý) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh raPHẠM THỊ THU HIÊN (Bảy)
1978 (Mậu Ngọ) (lúc 9 tuổi)

Anh em sinh raPHẠM PHÚ HÒA (Tám)
1982 (Nhâm Tuất) (lúc 13 tuổi)

Ông nội qua đờiPHẠM VĂN VẼ (Tám)
20 tháng 11 1997 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 4 ngày ứng với ngày 05 tháng 12 năm 2020) (lúc 28 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
2 niên
Chị gái
4 niên
Bản thân
3 niên
Em trai
2 niên
Em trai
Gia đình của cha với ? ? VÂN - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
5 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với TRẦN VĂN TÂM - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con trai