Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN MINH KHOA (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN MINH KHOA (Ba)
Tên lót
MINH
Tên chính
KHOA
Họ chính
NGUYỄN