Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN CHÍ TÍNH (Năm)Tuổi đời: 57 niên1963-

Tên đầy đủ
NGUYỄN CHÍ TÍNH (Năm)
Tên lót
CHÍ
Tên chính
TÍNH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1963 (Quý Mão) 32 24

Kết hônTRẦN HỒNG THẮMXem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ NGỌC (Sáu)
1966 (Bính Ngọ) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh raNGUYỄN NGỌC HƯƠNG (Tám)
1974 (Giáp Dần) (lúc 11 tuổi)

Chị em sinh raNGUYỄN NGỌC CHÂU (Mười)
1981 (Tân Dậu) (lúc 18 tuổi)

Anh em sinh raNGUYỄN CHÍ THỌ (Mười Một)
1983 (Quý Hợi) (lúc 20 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ KIỂN
5 tháng 06 1992 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 159 ngày ứng với ngày 25 tháng 06 năm 2020) (lúc 29 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ NHUNG
28 tháng 04 1996 (Nhầm ngày Mười Một tháng Ba năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 242 ngày ứng với ngày 03 tháng 04 năm 2020) (lúc 33 tuổi)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN CUNG (Năm)
11 tháng 04 2011 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Ba năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 244 ngày ứng với ngày 01 tháng 04 năm 2020) (lúc 48 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
Anh em
Anh trai
4 niên
Bản thân
4 niên
Em gái
Chị em
Em gái
Anh em
Em gái
3 niên
Em trai
Gia đình với TRẦN HỒNG THẮM - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: