Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

THỊ THU BA (Tư)Tuổi đời: 60 niên1960-

Tên đầy đủ
THỊ THU BA (Tư)
Tên lót
THỊ THU
Tên chính
BA
Họ chính
Sinh nhật 1960 (Canh Tý) 26 22

Kết hônLÂM THUẬN HÒAXem gia đình này

Anh em sinh ra NĂM
1962 (Nhâm Dần) (lúc 2 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TUYẾT (Sáu)
1964 (Giáp Thìn) (lúc 4 tuổi)

Chị em sinh ra NHƯ NGỌC (Bảy)
1968 (Mậu Thân) (lúc 8 tuổi)

Anh em sinh ra HỮU (Tám)
1969 (Kỷ Dậu) (lúc 9 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN TUẤN (Chín)
1972 (Nhâm Tý) (lúc 12 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN CHUNG (Mười)
1973 (Quý Sửu) (lúc 13 tuổi)

Anh em sinh ra TRƯỜNG AN (Mười Một)
1976 (Bính Thìn) (lúc 16 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
LÂM HỮU TÀI (Hai)
1979 (Kỷ Mùi) (lúc 19 tuổi)

Anh em sinh ra THANH ĐIỀN (Mười Hai)
1979 (Kỷ Mùi) (lúc 19 tuổi)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ CỰU (Bảy)
1 tháng 06 1980 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Tư năm Canh Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 205 ngày ứng với ngày 11 tháng 05 năm 2020) (lúc 20 tuổi)

Ghi chú: (Ngày Ất Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Thân)
Con gái sinh ra
#2
LÂM THỊ NGHÍNG (Ba)
1983 (Quý Hợi) (lúc 23 tuổi)

Ông ngoại qua đờiTRẦN VĂN ĐÀI
14 tháng 02 1983 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Giêng năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 311 ngày ứng với ngày 26 tháng 01 năm 2020) (lúc 23 tuổi)

Anh em qua đời HỮU THỌ (Hai)
3 tháng 12 1988 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Mậu Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 7 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2020) (lúc 28 tuổi)

Anh em qua đời THANH ĐIỀN (Mười Hai)
30 tháng 09 2002 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Tám năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 53 ngày ứng với ngày 10 tháng 10 năm 2020) (lúc 42 tuổi)

Anh em qua đời VĂN CHUNG (Mười)
13 tháng 12 2005 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 24 ngày ứng với ngày 26 tháng 12 năm 2020) (lúc 45 tuổi)

Cha qua đời HỮU HƯỚT
27 tháng 05 2008 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 201 ngày ứng với ngày 15 tháng 05 năm 2020) (lúc 48 tuổi)

Anh em qua đời HỮU (Tám)
25 tháng 10 2013 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Chín năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 26 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2020) (lúc 53 tuổi)

Mẹ qua đờiTRẦN THỊ NÕN (Tám)
23 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 297 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020) (lúc 56 tuổi)

Chị em qua đời THỊ KIM THOA (Ba)
29 tháng 05 2016 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 201 ngày ứng với ngày 15 tháng 05 năm 2020) (lúc 56 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Chị gái
3 niên
Bản thân
3 niên
Em trai
3 niên
Em gái
5 niên
Em gái
2 niên
Em trai
4 niên
Em trai
2 niên
Em trai
4 niên
Em trai
4 niên
Em trai
Gia đình với LÂM THUẬN HÒA - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
5 niên
Con gái