Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN Văn BỪNG (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN Văn BỪNG (Ba)
Tên lót
Văn
Tên chính
BỪNG
Họ chính
NGUYỄN
Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN PHÙNG (Chín)
22 tháng 06 1998 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Năm năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 135 ngày ứng với ngày 18 tháng 07 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em