Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN CƯ (Sáu)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN CƯ (Sáu)
Tên lót
VĂN
Tên chính
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN CẨM CHÂU (Bảy)
1965 (Ất Tỵ)

Chị em sinh raNGUYỄN THANH HƯƠNG (Tám)
1967 (Đinh Mùi)

Anh em sinh raNGUYỄN MINH QUYỀN (Chín)
1970 (Canh Tuất)

Anh em sinh raNGUYỄN HỮU NGHỊ (Mười)
1975 (Ất Mão)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ NHẢN (Hai)
11 tháng 09 1979 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Bảy năm Kỷ Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 87 ngày ứng với ngày 07 tháng 09 năm 2020)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.3502500 Kinh độ (Lon): E105.1015470

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN HIỂM (Tám)
18 tháng 02 2006 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Giêng năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 293 ngày ứng với ngày 14 tháng 02 năm 2020)

Anh em qua đờiNGUYỄN HỮU NGHỊ (Mười)
17 tháng 06 2009 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Năm năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 141 ngày ứng với ngày 15 tháng 07 năm 2020)

Điện thoại
(84) 08585 666 08

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
3 niên
Anh em
2 niên
Anh em
2 niên
Anh em
Bản thân
Chị em
3 niên
Chị em
4 niên
Anh em
6 niên
Anh em
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai