Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN ? (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN ? (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
?
Họ chính
NGUYỄN
Chị em sinh raNGUYỄN THỊ DỤNG (Bảy)
1880 (Canh Thìn)

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN TỬNG (Tám)
1885 (Ất Dậu)

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN CHÍN
1887 (Đinh Hợi)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN LĂNG (Ba)
khoảng 1898 (Mậu Tuất)
Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ ỐC
27 tháng 05 1914 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Năm năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 162 ngày ứng với ngày 23 tháng 06 năm 2020)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN QUY (Năm)
16 tháng 03 1921 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Hai năm Tân Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 277 ngày ứng với ngày 29 tháng 02 năm 2020)
Bà nội qua đời THỊ ĐẶNG
khoảng 1922 (Nhâm Tuất)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN ĐIỀN (Năm)
19 tháng 11 1924 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Mười năm Giáp Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 5 ngày ứng với ngày 07 tháng 12 năm 2020)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN TỬNG (Tám)
16 tháng 01 1945 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 44 ngày ứng với ngày 15 tháng 01 năm 2021)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
6 niên
Anh em
3 niên
Anh em