Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN NON (Năm)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN NON (Năm)
Tên lót
VĂN
Tên chính
NON
Họ chính
NGUYỄN
Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN TỬNG (Tám)
16 tháng 01 1945 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 307 ngày ứng với ngày 05 tháng 01 năm 2022)

Bà nội qua đờiLÂM THỊ LƯỢM
5 tháng 01 1970 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Mười Một năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 302 ngày ứng với ngày 31 tháng 12 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Anh em
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em