Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THANH TÙNG (Ba)Tuổi đời: 50 niên1971-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THANH TÙNG (Ba)
Tên lót
THANH
Tên chính
TÙNG
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1971 (Tân Hợi) 31 29

Anh em sinh raNGUYỄN THANH NGUYÊN (Tư)
1974 (Giáp Dần) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh raNGUYỄN KIỀU NHI (Năm)
1978 (Mậu Ngọ) (lúc 7 tuổi)

Anh em sinh raNGUYỄN VĂN TÈO (Sáu)
1981 (Tân Dậu) (lúc 10 tuổi)

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ (Bảy)
1984 (Giáp Tý) (lúc 13 tuổi)

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN ỚT (Bảy)
21 tháng 10 2007 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chín năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 230 ngày ứng với ngày 16 tháng 10 năm 2021) (lúc 36 tuổi)

Ghi chú: (Ngày Mậu Tý, tháng Canh Tuất, năm Đinh Hợi)
Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ HAI
1 tháng 03 2010 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 1 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2021) (lúc 39 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
6 niên
Bản thân
4 niên
Em trai
5 niên
Em gái
4 niên
Em trai
4 niên
Em gái