Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ SƯ (Tư)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ SƯ (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
Họ chính
NGUYỄN
Cha qua đờiNGUYỄN VĂN THỜI (Ba)
12 tháng 09 1972 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Tám năm Nhâm Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 192 ngày ứng với ngày 11 tháng 09 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Bản thân
Anh em