Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ THÊM-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ THÊM
Tên lót
THỊ
Tên chính
THÊM
Họ chính
NGUYỄN