Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUY (Ba)Tuổi đời: 33 niên1988-

Tên đầy đủ
HUY (Ba)
Tên chính
HUY
Họ chính

Sinh nhật 1988 (Mậu Thìn) 26 26

Ông nội qua đời HỮU HƯỚT
27 tháng 05 2008 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 86 ngày ứng với ngày 03 tháng 06 năm 2021) (lúc 20 tuổi)

Bà nội qua đờiTRẦN THỊ NÕN (Tám)
23 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 10 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2021) (lúc 28 tuổi)