Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN SỚM (Hai)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN SỚM (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
SỚM
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônNGUYỄN THỊ BAXem gia đình này

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ MÁCH (Năm)
1937 (Đinh Sửu)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ THU BA (Ba)
27 tháng 11 1947 (Nhầm ngày Rằm tháng Mười năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 264 ngày ứng với ngày 19 tháng 11 năm 2021)

Mẹ qua đời THỊ SÓT
8 tháng 08 1973 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Bảy năm Quý Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 170 ngày ứng với ngày 17 tháng 08 năm 2021)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ MAO (Sáu)
23 tháng 02 2011 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Giêng năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 4 ngày ứng với ngày 04 tháng 03 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Chị em
Chị em
4 niên
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Gia đình với NGUYỄN THỊ BA - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: