Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHAN THU HÀ (Sáu)Tuổi đời: 62 niên1959-

Tên đầy đủ
PHAN THU HÀ (Sáu)
Tên lót
THU
Tên chính
Họ chính
PHAN
Sinh nhật 1959 (Kỷ Hợi) 40 38

Kết hônTIÊU THÀNH ĐỜIXem gia đình này

Anh em sinh raPHAN VĂN NGUYÊN (Bảy)
1962 (Nhâm Dần) (lúc 3 tuổi)

Chị em sinh raPHAN NGỌC TUYẾT (Tám)
1964 (Giáp Thìn) (lúc 5 tuổi)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ CỰU (Bảy)
1 tháng 06 1980 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Tư năm Canh Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 84 ngày ứng với ngày 30 tháng 05 năm 2021) (lúc 21 tuổi)

Ghi chú: (Ngày Ất Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Thân)
Ông ngoại qua đờiTRẦN VĂN ĐÀI
14 tháng 02 1983 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Giêng năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 22 ngày ứng với ngày 13 tháng 02 năm 2021) (lúc 24 tuổi)

Cha qua đờiPHAN VĂN DI
18 tháng 12 1999 (Nhầm ngày Mười Một tháng Mười Một năm Kỷ Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 282 ngày ứng với ngày 14 tháng 12 năm 2021) (lúc 40 tuổi)

Mẹ qua đờiTRẦN THỊ PHO (Hai)
20 tháng 12 2012 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười Một năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 279 ngày ứng với ngày 11 tháng 12 năm 2021) (lúc 53 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
2 niên
Anh trai
3 niên
Anh trai
6 niên
Anh trai
4 niên
Bản thân
4 niên
Em trai
3 niên
Em gái
Gia đình với TIÊU THÀNH ĐỜI - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con gái