Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN MƯỜI LỚN-

Tên đầy đủ
TRẦN MƯỜI LỚN
Tên lót
MƯỜI
Tên chính
LỚN
Họ chính
TRẦN
Kết hônHUỲNH THỊ MƯỜIXem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
TRẦN THỊ VÂN (Hai)
1962 (Nhâm Dần)

Con gái sinh ra
#2
TRẦN THỊ DUYÊN (Ba)
1964 (Giáp Thìn)

Con trai sinh ra
#3
TRẦN VĂN LÔ (Tư)
1966 (Bính Ngọ)

Vợ qua đờiHUỲNH THỊ MƯỜI
21 tháng 06 2004 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Năm năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 101 ngày ứng với ngày 13 tháng 06 năm 2021)

Gia đình với HUỲNH THỊ MƯỜI - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
3 niên
Con gái
3 niên
Con trai
Con trai
NGUYỄN VĂN CHẨN + HUỲNH THỊ MƯỜI - Xem gia đình này
Chồng của Vợ
Vợ
Kết hôn:
Con trai của vợ
3 niên
Con trai của vợ
3 niên
Con trai của vợ
3 niên
Con gái của vợ
3 niên
Con gái của vợ
3 niên
Con trai của vợ
2 niên
Con gái của vợ