Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRƯƠNG QUỐC ĐẠT (Ba)Tuổi đời: 45 niên1979-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG QUỐC ĐẠT (Ba)
Tên lót
QUỐC
Tên chính
ĐẠT
Họ chính
TRƯƠNG
Sinh nhật khoảng 1979 (Kỷ Mùi) 36 31

Chị em sinh raTRƯƠNG TIỂU MY (Tư)
khoảng 1981 (Tân Dậu) (Tuổi đời 2 niên)

Anh em sinh raTRƯƠNG THANH PHONG (Năm)
khoảng 1982 (Nhâm Tuất) (Tuổi đời 3 niên)

Chị em sinh raTRƯƠNG DOL DOL (Sáu)
khoảng 1983 (Quý Hợi) (Tuổi đời 4 niên)

Chị em sinh raTRƯƠNG KIM QUÊ (Bảy)
khoảng 1987 (Đinh Mão) (Tuổi đời 8 niên)

Ông ngoại qua đờiPHẠM VĂN CA
7 tháng 06 1987 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Năm năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 23 ngày ứng với ngày 17 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 8 niên)

Anh em sinh raTRƯƠNG HOÀNG SÊN (Tám)
khoảng 1989 (Kỷ Tỵ) (Tuổi đời 10 niên)

Bà ngoại qua đờiCAM THỊ DẶM (Ba)
25 tháng 05 2002 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Tư năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 4 ngày ứng với ngày 21 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 23 niên)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
2 niên
Bản thân
3 niên
Em gái
2 niên
Em trai
2 niên
Em gái
5 niên
Em gái
3 niên
Em trai