Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung TRƯƠNG VINH

TRƯƠNG VINHTuổi đời: 81 niên1943-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG VINH
Tên chính
VINH
Họ chính
TRƯƠNG
Sinh nhật khoảng 1943 (Quý Mùi)

Kết hônPHẠM THỊ SÁU (Sáu)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
TRƯƠNG KIẾN QUANG (Hai)
khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 35 niên)

Con trai sinh ra
#2
TRƯƠNG QUỐC ĐẠT (Ba)
khoảng 1979 (Kỷ Mùi) (Tuổi đời 36 niên)

Con gái sinh ra
#3
TRƯƠNG TIỂU MY (Tư)
khoảng 1981 (Tân Dậu) (Tuổi đời 38 niên)

Con trai sinh ra
#4
TRƯƠNG THANH PHONG (Năm)
khoảng 1982 (Nhâm Tuất) (Tuổi đời 39 niên)

Con gái sinh ra
#5
TRƯƠNG DOL DOL (Sáu)
khoảng 1983 (Quý Hợi) (Tuổi đời 40 niên)

Con gái sinh ra
#6
TRƯƠNG KIM QUÊ (Bảy)
khoảng 1987 (Đinh Mão) (Tuổi đời 44 niên)

Con trai sinh ra
#7
TRƯƠNG HOÀNG SÊN (Tám)
khoảng 1989 (Kỷ Tỵ) (Tuổi đời 46 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#1
TRƯƠNG NHƯ NGỌC (Hai)
7 tháng 03 2004 (Nhầm ngày Mười Bảy tháng Hai năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 60 ngày ứng với ngày 26 tháng 03 năm 2024)22:30 (Tuổi đời 61 niên)

Gia đình với PHẠM THỊ SÁU (Sáu) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
2 niên
Con trai
3 niên
Con gái
2 niên
Con trai
2 niên
Con gái
5 niên
Con gái
3 niên
Con trai

Đối tượng mediaChân dung TRƯƠNG VINHChân dung TRƯƠNG VINH
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 1,092 × 1,253 điểm ảnh
Cỡ tệp: 283 KB
Loại hình: Hình chụp