Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRƯƠNG THANH PHONG (Năm)Tuổi đời: 42 niên1982-

Tên đầy đủ
TRƯƠNG THANH PHONG (Năm)
Tên lót
THANH
Tên chính
PHONG
Họ chính
TRƯƠNG
Sinh nhật khoảng 1982 (Nhâm Tuất) 39 34

Chị em sinh raTRƯƠNG DOL DOL (Sáu)
khoảng 1983 (Quý Hợi) (Tuổi đời 12 tháng)

Chị em sinh raTRƯƠNG KIM QUÊ (Bảy)
khoảng 1987 (Đinh Mão) (Tuổi đời 5 niên)

Ông ngoại qua đờiPHẠM VĂN CA
7 tháng 06 1987 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Năm năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 23 ngày ứng với ngày 17 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 5 niên)

Anh em sinh raTRƯƠNG HOÀNG SÊN (Tám)
khoảng 1989 (Kỷ Tỵ) (Tuổi đời 7 niên)

Bà ngoại qua đờiCAM THỊ DẶM (Ba)
25 tháng 05 2002 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Tư năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 4 ngày ứng với ngày 21 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 20 niên)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
2 niên
Anh trai
3 niên
Chị gái
2 niên
Bản thân
2 niên
Em gái
5 niên
Em gái
3 niên
Em trai