Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Giấy chứng tử NGUYỄN HOÀNG

Giấy chứng tử NGUYỄN HOÀNG

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
1,926 × 2,718 điểm ảnh

Cỡ tệp
3,488 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Tiêu đề: Giấy chứng tử NGUYỄN HOÀNG
Thay đổi cuối 2 tháng 07 2019 (Nhầm ngày Ba Mươi tháng Năm năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 73 ngày ứng với ngày 09 tháng 07 năm 2021)11:15:05

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN HOÀNG (Hai)
13 tháng 05 1931 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Ba năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 136 ngày ứng với ngày 07 tháng 05 năm 2021)90ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam917 tháng 12 2015 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Mười Một năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 81 ngày ứng với ngày 10 tháng 12 năm 2021)584Nhà từ đường, ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam30 tháng 11 2019 - 08:58:21