Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung ĐẶNG THÁI NGUYÊN

Chân dung ĐẶNG THÁI NGUYÊN

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
1,080 × 1,123 điểm ảnh

Cỡ tệp
469 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Tiêu đề: Chân dung ĐẶNG THÁI NGUYÊN
Thay đổi cuối 4 tháng 06 2019 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Năm năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 105 ngày ứng với ngày 11 tháng 06 năm 2021)12:18:25

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
ĐẶNG THÁI NGUYÊN
20 tháng 10 1977 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Chín năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 229 ngày ứng với ngày 13 tháng 10 năm 2021)4314 tháng 06 2019 - 12:18:25