Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ TRƯƠNG VĂN THUẬN

Mộ TRƯƠNG VĂN THUẬN

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
3,264 × 2,448 điểm ảnh

Cỡ tệp
1,893 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Tiêu đề: Mộ TRƯƠNG VĂN THUẬN
Thay đổi cuối 30 tháng 05 2019 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Tư năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 99 ngày ứng với ngày 06 tháng 06 năm 2021)02:17:20

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
TRƯƠNG VĂN THUẬN
017 tháng 01 1943 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Chạp năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 321 ngày ứng với ngày 14 tháng 01 năm 2022)7830 tháng 05 2019 - 02:21:18