Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Ngọc Thảo Trang.jpg

Chân dung Nguyễn Ngọc Thảo Trang.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
200 × 158 điểm ảnh

Cỡ tệp
12 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 251 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)12:35:28

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN NGỌC THẢO TRANG (Ba)
9 tháng 04 2008 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Ba năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 46 ngày ứng với ngày 15 tháng 04 năm 2021)12011 tháng 05 2019 - 22:45:04