Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Phan Minh Kiều Khanh.jpg

Chân dung Phan Minh Kiều Khanh.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
136 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
7 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 254 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)12:48:09

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
PHAN MINH KIỀU KHANH (Hai)
27 tháng 08 1993 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Bảy năm Quý Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 173 ngày ứng với ngày 17 tháng 08 năm 2021)27011 tháng 05 2019 - 22:58:47