Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Kim Phụng.jpg

Chân dung Nguyễn Kim Phụng.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
135 × 150 điểm ảnh

Cỡ tệp
8 KB

Tên tệp

Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 250 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)12:49:52

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGUYỄN KIM PHỤNG (Sáu)
25 tháng 02 1941 (Nhầm ngày Ba Mươi tháng Giêng năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 12 ngày ứng với ngày 13 tháng 03 năm 2021)80ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam528 tháng 05 2019 - 16:10:40