Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Huỳnh Thị Phương.jpg

Chân dung Huỳnh Thị Phương.jpg

Tải xuống tệp

Kích thước hình ảnh
136 × 123 điểm ảnh

Cỡ tệp
8 KB

Tên tệp

Định dạng: jpeg
Loại hình: Hình chụp
Thay đổi cuối 19 tháng 11 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Mười năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 244 ngày ứng với ngày 06 tháng 11 năm 2021)12:58:57

Bởi: Nguyễn Hoàng Đức
Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
HUỲNH THỊ PHƯƠNG
8 tháng 03 1967 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Giêng năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 4 ngày ứng với ngày 11 tháng 03 năm 2021)53219 tháng 11 2017 - 12:58:57